Home   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

as soon as possible

Abkürzung: ASAP

Kategorie: Jargon
 

Das Kürzel ASAP steht für "as soon as possible". ASAP bedeutet so "schnell wie möglich".

Relevante Artikel im netzikon: